Logistiek dienstverlener

Oldenburger Transport profileert zich als een logistiek dienstverlener. We zouden onszelf ‘transporteur’ kunnen noemen, maar deze benaming is te smal voor de diensten die wij leveren. Daarom noemen we onszelf liever logistiek dienstverlener. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En welke onderscheid kunnen we maken als we het hebben over een logistiek dienstverlener? In deze blog beantwoorden we deze vragen en gaan we in op hoe Oldenburger Transport de rol van logistieke dienstverlener vervult.

Wat is logistieke dienstverlening?

De vraag wat logistieke dienstverlening precies is, kunnen we vrij gemakkelijk beantwoorden door de term te ontleden. Laten we eens beginnen met het woord ‘logistiek’. Logistiek is een vrij brede term die doelt op de weg die een product aflegt van het punt waar het gemaakt wordt naar het punt waar het product gebruikt dan wel geconsumeerd wordt. Dat klinkt eenvoudig, maar is het vaak niet. Tussen punt A en punt B kunnen talloze processen plaatsvinden, zoals opslag, vervoer, verpakken en crossdocken. Dat is precies waarom het woord ‘dienstverlening’ erbij komt. Omdat logistiek complex is, zijn er bedrijven die zich specialiseren op een bepaald stuk van de logistieke stroom. Deze bedrijven verlenen logistieke diensten: zij produceren zelf geen goederen, maar leveren diensten om het product van één punt naar een ander punt te krijgen.

Soorten logistieke dienstverleners

Aangezien logistiek zo’n breed begrip is, in de zin dat er zich vele soorten processen kunnen afspelen, zijn er ook verscheidene soorten logistieke dienstverleners. De huidige logistieke wereld maakt vaak gebruiken van vier soorten om de verschillen te duiden: first-party logistics, second-party logistics, third-party logistics en fourth-party logistics. Deze termen worden vaak afgekort tot respectievelijk 1PL, 2PL, 3PL en 4PL. In onderstaande opsomming gaan we kort in op de definities.

  • Als er sprake is van first-party logistics, handelt het producerende bedrijf zelf het volledige logistieke proces af. Hierbij komen dus geen logistieke dienstverleners bij kijken.
  • Bij second-party logistics is er sprake van een logistieke dienstverlener die specifieke logistieke activiteiten onderneemt in opdracht van een klant, en dat doet met eigen en/of ingehuurd materieel (denk aan vrachtwagens, heftrucks, schepen). Voorbeelden van 2PL’s zijn vervoerders (bedrijven die goederen vervoeren met eigen vervoersmiddelen) en expediteurs (ondernemingen die transportopdrachten van klanten uitbesteden aan vervoerders).
  • Een third-party logistics dienstverlener verschilt van de 2PL op het vlak van integratie: de logistieke processen die de 3PL uitvoert, zijn doorgaans in grote mate geïntegreerd in de processen van de klant. Denk daarbij aan een dienstverlener die logistieke processen uitvoert in een autofabriek: de fabriek is van de fabrikant en het productieproces wordt uitgevoerd door de autofabrikant, maar de logistieke processen binnen die fabriek worden uitbesteed aan een logistiek dienstverlener.
  • Als laatste is er de fourth-party logistics dienstverlener. Deze soort logistieke dienstverlener levert aan zijn klanten een complete oplossing voor alle logistieke processen van die klant. De 4PL heeft dus de volledige regie over de logistiek van zijn klant. In veel gevallen besteedt de 4PL subprocessen binnen het logistieke proces uit aan derde partijen, en heeft daarom zelf geen logistieke middelen zoals vrachtwagens of warehouses.

Oldenburger Transport is een second-party logistics dienstverlener. Hoe wij deze rol invullen vertellen we graag in de volgende paragraaf.

Oldenburger Transport als logistiek dienstverlener

Als bedrijf zien we onszelf graag als dienstverlener in de logistieke sector. Vanuit onze belangrijkste dienst, het geconditioneerd transport van bloemen en planten over de weg, hebben we diverse extra diensten ontwikkeld om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. Waar we ooit begonnen als puur transporteur, hebben we nu compleet dienstenpakket om goed aan te kunnen sluiten op de wensen en eisen van onze klanten. Denk daarbij aan een uitgebreid netwerk van distributiecentra, het verzorgen van emballagestromen en het delen van data met klanten.

Verkoopt u bloemen en planten aan klanten in Scandinavië en/of Oostenrijk? En denkt u aan het uitbesteden van uw logistieke activiteiten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Op basis van uw logistieke uitdagingen bieden wij u de juiste diensten aan.

Frans van Bergeijk

0297898570