transport trends 2023

Ook in 2023 blijft het goederenvervoer een belangrijke rol spelen in de wereld. Maar zoals in zoveel sectoren, is ook het goederenvervoer aan verandering onderhevig. In deze blog werpen we een blik vooruit op het jaar 2023. Welke dynamieken zien we in de logistieke sector? Welke veranderingen spelen in het goederenvervoer? We lichten vier trends uit: de toename in internationale handel, het stijgende aantal autonome voertuigen, duurzaam transport en digitalisering.

Internationale handel neemt toe

Door globalisering is de wereld in de honderd laatste honderd jaar in rap tempo kleiner geworden. Het is makkelijker dan ooit om een product te bestellen aan de andere kant van de wereld, en dat binnen een paar dagen later binnen te hebben. De ontwikkeling van globalisering heeft een enorme impact op de handel in de wereld. Internationale handelsnetwerken zijn zeer uitgebreid en complex geworden, daarbij geholpen door nieuwe technologieën.

Stijgend aantal autonome voertuigen

Eén van die nieuwe technologieën zijn autonome voertuigen. Door de snel toenemende capaciteit van computers is er steeds meer mogelijk. Met de snelle rekenkracht van moderne computers is het mogelijk geworden om een computer razendsnel beslissingen te laten nemen op basis van een grote hoeveelheid data. Dit komt bij uitstek van pas bij autonome voertuigen: het waarnemen van verkeer door een computer levert heel veel data op, maar in het verkeer moet er ook snel beslist worden, daarbij rekening houdend met allerlei scenario’s die zich voor kunnen doen in het verkeer.

Tientallen bedrijven hebben zich tot doel gesteld om volledige zelfrijdende auto’s te ontwikkelen, waarvan Tesla misschien wel de bekendste is. Maar ook in de logistieke sector wordt hard gewerkt aan zelfrijdende voertuigen, waaronder vrachtwagens. Dit is een interessante ontwikkeling voor de logistieke sector: er zijn veel transportbewegingen die relatief eenvoudig zijn, zoals bijvoorbeeld het pendelen tussen distributiecentra. Hier kunnen autonome vrachtwagens veel impact maken.

De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen gaat echter niet van een leiden dakje. Er zijn nog veel technologische hobbels om te nemen. Daarnaast moet er nog veel wet- en regelgeving rondom verkeer worden aangepast om autonome voertuigen legaal de weg op te kunnen sturen.

Duurzaam transport wordt belangrijker

Het klimaat is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De mens drukt een steeds grotere stempel op het milieu. Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur, met allerlei vervelende gevolgen. Er is dus een noodzaak om te veranderen naar een duurzamere wijze van leven en werken. Hier is tegenwoordig veel aandacht voor. Vanuit de consument wordt de vraag naar duurzame goederen en diensten steeds groter.

Dit betekent dat we toe moeten naar duurzaam transport in de toekomst. Traditioneel stoot de logistieke sector veel uit, omdat deze branche veel gebruik maakt van vervoersmiddelen die aangedreven worden door fossiele brandstoffen. Er zal een transitie moeten plaatsvinden naar duurzamere aandrijfvormen, zoals elektriciteit of waterstof. Vooral op het gebied van elektrische bestelbussen en vrachtwagens worden snel stappen gemaakt: inmiddels heeft elke grote Europese vrachtwagenfabrikant een elektrische truck in het gamma. Deze elektrische trucks zijn helaas nog niet opgewassen tegen lange afstanden vanwege de beperkte actieradius en het gebrek aan goede laadinfrastructuur.

Digitalisering en automatisering

Technologie heeft een grote vlucht genomen in afgelopen decennia. De groei in mogelijkheden van moderne technologie lijkt geen grenzen te hebben. De recente ontwikkelingen rondom chatbots laten zien dat de grenzen voortdurend verlegd worden.

Digitalisering en automatisering van de logistieke keten staat hoog op de agenda van bedrijven in de logistieke sector. Met digitalisering en automatisering kunnen bedrijven de druk op de supply chain verminderen en de grip op de processen versterken. De belangrijkste voordelen van automatisering van het logistieke proces zijn tijdsbesparing en het verminderen van druk die vanuit klanten op de supply chain wordt uitgeoefend.

Men verwacht dat onder andere kunstmatige intelligentie, big data en Internet of Things een grote rol gaan spelen in de logistiek. Met kunstmatige intelligentie kunnen bepaalde complexe taken geautomatiseerd worden en kunnen systemen zelf beslissingen gaan nemen. Ook big data speelt een belangrijke rol: systemen genereren grote hoeveelheden data, en het is de kunst om deze data zo te ordenen dat een bedrijf ervan kan leren en zijn processen kan verbeteren. Middels het Internet of Things is het mogelijk om allerlei zaken binnen een logistieke keten te volgen; denk bijvoorbeeld aan vervoerde goederen of emballage-items.

Internationaal transport uitbesteden aan Oldenburger

Als bedrijf staan wij midden in de snel ontwikkelende logistieke sector. Met grote interesse bekijken we de ontwikkelingen binnen de transportbranche. Zeker op het vlak van duurzaamheid en automatisering nemen we een pioniersrol en zijn we op zoek naar welke nieuwe technologieën ons kunnen helpen om een duurzamer en efficiënter bedrijf te worden.

In Oldenburger Transport vindt u een innovatieve en betrouwbare transportpartner voor al uw goederenvervoer en logistieke vraagstukken richting Scandinavië en Oostenrijk. U bent als klant ons middelpunt en we bieden u oplossingen die ervoor zorgen dat u zich kan focussen op uw core business, net zoals wij dat doen.

Benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem contact met ons op!