Duurzaam transport

Waarom duurzaam transport?

Het zal u niet ontgaan zijn dat duurzaamheid één van de grootste uitdagingen is van onze tijd. Inmiddels is wel duidelijk dat de mens sinds de Industriële Revolutie een steeds grotere impact heeft op het klimaat van onze planeet. En dat is zeker geen positieve impact; wij hebben over de afgelopen twee eeuwen een enorme hoeveelheid schadelijke stoffen uitgestoten met als gevolg dat de gemiddelde temperatuur op deze aardbol aan het stijgen is. De wetenschap luidt de noodklok: als we deze stijging niet stoppen, zal dat desastreuze gevolgen hebben voor het leven op onze planeet.

De noodzaak van verandering is duidelijk. Maar wat is de rol van transportbedrijven hierin? Is duurzame logistiek mogelijk? Kunnen we ervoor zorgen dat het goederenvervoer volledig zal bestaan uit duurzaam transport? In deze blog zoomen we in op deze vragen.

In 2018 zorgde goederenvervoer over de weg voor bijna 20% van de totale uitstoot van transportmiddelen binnen de Europese Unie (cijfers van het European Environment Agency). Daarmee staat wegtransport op plek 2 in de ranglijst van meest vervuilende vervoersmodaliteiten. Als we kijken naar de CO2-uitstoot per tonkilometer (één ton vervoerd over een afstand van één kilometer), dan komt het goederenvervoer over de weg uit op bijna 140 gram. Alleen de zeevaart zit op ongeveer dezelfde hoogte (135 gram per tonkilometer). Hieruit blijkt wel dat transportbedrijven aan de slag moeten om het goederenvervoer schoner te maken. Er is dan wel sprake van een daling sinds 2000 (de uitstoot stond toen op 153 gram per tonkilometer), maar dat tempo is veel te langzaam. Kortom: de handen uit de mouwen!

Het duurzaam transport van Oldenburger

De toekomst van duurzame logistiek

Zoals dat met veel sectoren zo gaat, sporen overheden ook de logistiek aan om duurzamer te worden. Veel overheden hebben zich aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs en binden zich daarmee aan afspraken voor (onder andere) het verminderen van de CO2-uitstoot in hun land. Door belasting te heffen op vervuilende activiteiten en subsidie te verstrekken voor schone middelen, zet de overheid in op een schoner klimaat.

Stimulatie vanuit de overheid

Ook in het goederenvervoer proberen overheden om bedrijven over de streep te trekken om schoner te worden. Hieronder volgt een opsomming van een aantal voorbeelden.

  • Vrachtwagens die verkocht worden in de Europese Unie moeten voldoen aan de Euro-milieunormen van de EU. De standaard geeft per schadelijke stof aan wat een voertuig maximaal mag uitstoten. Deze norm wordt periodiek verscherpt. Sinds 2013 is Euro VI verplicht op nieuwe vrachtwagens en bussen. Op dit moment ligt er in Brussel een wetsvoorstel klaar voor Euro VII, waarmee de milieueisen verder aangescherpt worden.
  • Steeds meer steden voeren een milieuzone in. Op het moment van schrijven telt Nederland 13 steden met een milieuzones die mede van toepassing zijn op vrachtwagens. De Nederlandse milieuzones werken met zogenaamde emissieklassen. Het systeem van emissieklassen is voor vrachtwagens en bussen gekoppeld aan de Euro-norm. Zo is emissieklasse 6 gelijk aan Euro VI. Met behulp van milieuzones kan de overheid de uitstoot binnen een stad verminderen; er worden namelijk voertuigen geweerd die veel uitstoten. Milieuzones worden periodiek verscherpt om zo de lucht in steden steeds schoner te maken. Zo zijn op dit moment nog vrachtwagens met emissieklasse 4 of hoger welkom in de Nederlandse milieuzones, maar dit wordt per 1 januari 2022 emissieklasse 6. Daarnaast wordt het per 1 januari 2025 voor gemeenten mogelijk om nul-emissiezones in te stellen: daar mogen uitsluitend voertuigen zonder uitstoot komen, zoals elektrische vrachtwagens.
  • Sinds 2013 mag er op de Nederlandse wegen gereden worden met zogenaamde Lange Zware Voertuigen (LZV’s). Dit zijn vrachtwagens met maximumlengte van 25,25 meter en een maximumgewicht van 60 ton. Door vrachtwagens te verlengen, is er meer ruimte voor lading beschikbaar, zodat er minder transportbewegingen nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid lading van A naar B te krijgen.

Dit zijn enkele voorbeelden van wijzen waarop een overheid duurzaam vervoer stimuleert. Graag laten we u nu zien hoe Oldenburger Transport stappen wil maken op het gebied van duurzaamheid.

Hoe draagt Oldenburger bij aan duurzaam transport?

Bij Oldenburger Transport zijn we ons goed bewust van de impact van ons bedrijf op het milieu. Daarom is duurzaamheid één van ons de belangrijkste thema’s in onze strategie. Aangezien er nog geen bewezen oplossing is om transport snel te verduurzamen zonder daarbij bestaande bedrijfsprocessen volledig om te gooien, zetten wij in op verschillende oplossingen. Hieronder volgt een overzicht.

  • Sinds 2017 mag er in Duitsland gereden worden met LZV’s. Oldenburger Transport was één van de eerste transporteurs die LZV’s ging gebruiken op de route Nederland- Scandinavië. Inmiddels bestaat ongeveer de helft van ons wagenpark uit LZV’s. Concreet betekent dit dat we jaarlijks zo’n 35% minder transportbewegingen maken. Dit komt simpelweg omdat een LZV meer capaciteit heeft. Voor het vervoeren van 1000 CC-karren zijn 24 normale vrachtwagencombinaties nodig, maar worden die goederen met LZV’s vervoert, dan zijn er nog maar 15 vrachtwagens nodig.
  • In de afgelopen twee jaar hebben we acht vrachtwagens aangeschaft die aangedreven worden door alternatieve brandstoffen. Wij zetten daarbij in op HVO100 (100% biodiesel), CNG (aardgas) en LNG (vloeibaar gas).
  • Elk jaar maken we tijdens het hoogseizoen (maart t/m juni) intensief gebruik van intermodale oplossingen op de route naar Zweden. Daarbij zetten wij in Duitsland een oplegger op de trein, om deze in Zweden er vervolgens weer af te halen. Dit levert een CO2-besparing op van ongeveer 12%

Meer informatie

Uiteraard houdt het daar niet op. We blijven actief zoeken naar nieuwe en schonere oplossingen. Bent u benieuwd hoe wij uw bloemen en planten nog schoner naar Scandinavië of Oostenrijk kunnen vervoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Frans van Bergeijk

f.vanbergeijk@oldenburgertransport.nl

0297898570