Intermodaal transport

Oldenburger Transport heeft een jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van intermodaal transport. In dit artikel vertellen wij u dan ook graag meer over wat het inhoudt, wat de voordelen ervan zijn en focussen we ons op het duurzaamheidsaspect hiervan.

Intermodaal transport

Met intermodaal transport bedoelen we transport waarbij een voertuig of container met verschillende transportsoorten wordt vervoerd. Als we het over transportsoorten hebben (of vervoersmodi), bedoelen we transport over de weg, het spoor, water en door de lucht. Kenmerkend voor dit type transport is dat het voertuig of de container compleet wisselt van transportsoort, inclusief de lading.

Een bekend voorbeeld van intermodaal transport is de zeecontainer. Een container wordt met lading en al vervoerd door verschillende vervoersmodi: de container wordt bijvoorbeeld vanuit een schip op de trein gezet en verderop door een vrachtwagen naar de eindbestemming gebracht.

Als er gebruikt wordt gemaakt van twee of meer transportmodi, wordt ook wel gesproken van multimodaal transport. Deze term is in principe inwisselbaar met intermodaal transport.

Bij Oldenburger Transport maken we ook gebruik van intermodaal transport. Hierbij worden onze trailers op de trein geladen, waarna ze naar een terminal in het land van bestemming worden vervoerd. Daar wordt de trailer weer opgehaald door een vrachtwagen.

De voordelen

De inzet van intermodaal transport brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • De lading zelf hoeft niet overgeladen te worden. Hierdoor komt er minder werk bij kijken dat leidt tot lagere kosten en een kleinere kans op schade of veiligheidsincidenten
  • Over een langere afstand kan een andere modaliteit sneller zijn
  • Door de trein te gebruiken in plaats van de weg, leidt dat tot minder transportbewegingen over de weg, en dus tot minder drukte en congestie
  • Lagere kosten

Het grootste voordeel is echter het positieve effect op het milieu. Zeker als het gaat om vrachtwagen versus trein.

Waarom intermodaal transport vaak duurzamer is

Oldenburger Transport maakt gebruik van treinverbindingen van Duitsland naar Zweden voor het vervoer van opleggers met planten. De voornaamste reden om dit te doen is dat deze optie duurzamer is dan het volledige traject per vrachtwagen af te leggen. Een trein is per definitie duurzamer, omdat een trein meer lading kan meenemen. Ook al rijdt de trein op diesel of grijze stroom, dan nog is de uitstoot per vervoerde eenheid lager dan bij een vrachtwagen. De CO2-uitstoot van het vervoeren van een trailer per trein naar Zweden is tot 12% lager dan een vergelijkbare rit per vrachtwagen.

Bent u benieuwd welke rol intermodale oplossingen kunnen spelen in uw logistieke vraagstukken? Neem dan contact met ons op!