Daar waar voedselproducten vaak duizenden kilometers afleggen voordat ze onze borden bereiken, is de veiligheid en kwaliteit tijdens dit transport van cruciaal belang. De wereldwijde (erkende) norm ISO 22000 speelt hierin een essentiële rol. Deze certificatie zorgt ervoor dat voedsel veilig en ongeschonden van producent tot consument wordt vervoerd, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar factoren als de temperatuur, luchtvochtigheid en traceerbaarheid van zendingen. In dit artikel vertellen we je er graag meer over!

Wat is de ISO 22000?

ISO 22000 is een internationale norm die in het leven geroepen is om organisaties in de voedselketen te helpen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een effectief voedselveiligheidssysteem. Met behulp van dit systeem worden risico’s beheerd die gepaard gaan met het transport, de verwerking en de opslag van voedingsmiddelen, om er daarmee voor te zorgen dat deze vervolgens veilig zijn voor consumptie.

Temperatuurbeheersing

Een van de meest kritieke factoren bij het vervoer van voedingsmiddelen is de temperatuur. Doordat vele voedingsmiddelen gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen, kunnen deze bederven of besmet kunnen raken als de juiste temperatuur niet wordt gehandhaafd. De ISO 22000 stelt hieraan dan ook strikte eisen. Koel- en vriesketens moeten dan ook nauwlettend worden gecontroleerd en geregistreerd om ervoor te zorgen dat voedsel vers en veilig blijft. Dit geldt vanaf het vertrek tot de aankomst op bestemming.

Luchtvochtigheid

Naast temperatuurbeheersing speelt ook luchtvochtigheid een belangrijke rol bij het behoud van voedselveiligheid tijdens transport. Een te hoge luchtvochtigheid kan bijvoorbeeld leiden tot schimmelgroei en vochtgerelateerde problemen, terwijl een te lage luchtvochtigheid daarentegen de kwaliteit van bepaalde producten kan aantasten. De ISO 22000 norm vereist dan ook dat de luchtvochtigheid binnen bepaalde grenzen wordt gehouden om de integriteit van de producten te behouden.

Daarbij is ook hygiëne van groot belang. Voedseltransporteurs moeten er daarom voor zorgen dat hun voertuigen en laadruimtes schoon en vrij van verontreinigingen blijven om daarmee kruisbesmetting en bederf te voorkomen.

Traceerbaarheid

Een ander aspect dat wordt aangepakt door ISO 22000 is de traceerbaarheid van zendingen. Dit houdt in dat elke stap van het transportproces nauwkeurig wordt gedocumenteerd, zodat in geval van een probleem de oorsprong van het probleem kan worden vastgesteld en de omvang van eventuele terugroepacties kan worden beperkt. Dit zorgt ervoor dat er snel en vooral effectief gereageerd kan worden op veiligheidsincidenten die kunnen ontstaan.

Voordelen van de ISO 22000 certificering

Het behalen van ISO 22000 certificatie biedt tal van voordelen voor organisaties in de voedselketen. Het vergroot het vertrouwen van consumenten en handelspartners, vermindert het risico op juridische en financiële gevolgen van voedselgerelateerde incidenten, en verbetert de algemene efficiëntie van de voedselketen. Door de strikte naleving van ISO 22000-normen kunnen organisaties hun reputatie op het gebied van voedselveiligheid versterken en hun concurrentiepositie verbeteren.

Voedselveiligheid voorop bij Oldenburger Transport

Veilig vervoer van voedingsmiddelen cruciaal voor de gezondheid en het vertrouwen van consumenten en handelspartners. Daarom is ISO 22000 ook van groot belang voor Oldenburger Transport B.V. Naast het vervoer van bloemen en planten hebben wij ook expertise op het gebied van vervoer van verpakte levensmiddelen. Om de veiligheid van levensmiddelen zo goed mogelijk te borgen, hebben we gekozen voor een ISO 22000-certificering. Hiermee tonen we aan dat Oldenburger Transport het transport en overslag van voedingsmiddelen correct en veilig uitvoert. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.

Bent u op zoek naar een transporteur die het vervoer van uw groente en fruit kan verzorgen? Dan bent u bij Oldenburger Transport op het juiste adres! Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor transport Scandinavië.