Stijgende brandstofprijzen in het transport

Op 24 februari 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen. De effecten van deze invasie waren al snel voelbaar in de hele wereld: energieprijzen stegen binnen een paar dagen naar recordhoogte. Ook bij Oldenburger Transport hebben wij daar last van.

Het effect van de stijgende brandstofprijzen op de transportsector

Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. De invasie in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de dieselprijzen met ongeveer 35 eurocent gestegen zijn. Daarbij was de dieselprijs al vrij hoog voor de invasie, vanwege de economische groei die ontstond na de coronacrisis. Op 23 februari, een dag voor de invasie, stond de prijs al op € 1,55 (exclusief BTW). Dat is al 32 eurocent hoger dan dezelfde dag in 2021. Met de Russische inval vloog de prijs in een paar dagen omhoog naar bijna 2 euro. Inmiddels is, grotendeels door de accijnsverlaging van 1 april, de prijs enigszins gestabiliseerd rond de € 1,80, maar ook deze prijs was tot voor kort onontgonnen gebied.

De toekomst van de dieselprijzen ziet er niet rooskleurig uit. Op 4 mei kondigde de Europese Unie een boycot aan tegen Russische olie. Een aanzienlijk deel van de diesel die in Nederland verkocht wordt, wordt geïmporteerd uit Rusland. Met de olieboycot valt dit deel weg, wat zal leiden tot nieuwe stijgingen in de dieselprijzen.

Waarom een brandstofclausule belangrijk is

Diesel is voor ieder transportbedrijf een grote kostenpost. Het behoeft dan ook geen uitleg dat een stijging van de dieselprijs zich vertaalt in hogere kosten voor een transportbedrijf. Om deze reden is het in de transportwereld gebruikelijk om een brandstofclausule te hanteren. Deze clausule houdt in dat de klanten van een transportbedrijf een toeslag betalen die gebaseerd is op de actuele dieselprijs. Daarbij komt de transporteur met de klant overeen welke staffel er gebruikt wordt om de toeslag te bepalen. Deze staffel koppelt de dieselprijs aan een toeslagpercentage. Stijgt de dieselprijs, dan stijgt ook de toeslag, en vice versa.

Met een dieselclausule wordt het risico van fluctuaties in de dieselprijs voor een deel bij de klant neergelegd. Als het risico alleen door de transporteur zou worden gedragen, dan zou zij het risico lopen ten onder te gaan aan plotselinge prijsstijgingen. Een onacceptabel risico, wat derhalve gespreid dient te worden.

In veel gevallen komst de prijsstijging uiteindelijk bij de consument terecht. Zo krijgt de koper van het product een eerlijke keuze: accepteer ik de hogere prijs of niet?

De bijdrage van Oldenburger in duurzaam transport

Het moge duidelijk zijn dat diesel niet het eeuwige leven heeft; het is een fossiele brandstof en het gebruik ervan heeft negatieve gevolgen voor het klimaat. Daarom moet ook de transportsector op zoek naar alternatieve brandstoffen om duurzaam transport te faciliteren. Dit is een uitdagende puzzel; tot nu toe blijken veel alternatieve brandstoffen nog geen volwaardig alternatief voor diesel in het langeafstandsvervoer. Toch grijpen we bij Oldenburger Transport deze uitdaging met beide handen aan. In het kader van duurzaam transport hebben we diverse proefprojecten lopen met biodiesel, LNG en CNG. Onze LZV’s (Lange Zware Voertuigen; vrachtwagens met een grotere lengte) besparen CO2 door meer goederen te vervoeren met één vrachtwagen. Met onze elektrische koelmotoren besparen we teven CO2 bij het koelen van de goederen en zorgen we voor minder geluidsoverlast. Daarnaast kijken we met grote interesse naar elektrische vrachtwagens.

Het is duidelijk dat we op dit moment veel last hebben van de stijgingen in de dieselprijs. Maar als we een blik in de toekomst werpen, zien we duurzaam transport zonder diesel. Dan zijn we van prijsfluctuaties af en kunnen we ons zonder risico’s richten op het werk wat we zo graag doen: het transporteren van bloemen en planten om consumenten in Scandinavië blij te maken!