Intermodaal transport

Intermodaal transport, ook wel multimodaal transport genoemd, verwijst naar het gebruik van meerdere transportmodi om goederen van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. Je kunt hierbij denken aan wegvervoer, spoorwegvervoer en zeevervoer. Aan de hand van deze verschillende manieren kan een supply chain in efficiëntie hierdoor sterk verbeteren. In dit artikel gaan wij hier dieper op in!

Kostenbesparend

Intermodaal transport maakt gebruik van de meest kostenefficiënte transportmodus voor elk traject van de goederenreis. Door gebruik te maken van verschillende vervoerswijzen kunnen kosten worden geoptimaliseerd. Een goed voorbeeld hiervan is dat er voor langeafstandstransport gebruik gemaakt kan worden van treinen, aangezien deze kostenefficiënter zijn dan vrachtwagens. Voor korte afstanden kan wegvervoer daarentegen efficiënter zijn. Door slim gebruik te maken van verschillende transportmodi kunnen bedrijven kosten besparen en de efficiëntie van hun supply chain verbeteren.

Tijdswinst

Intermodaal transport kan ook de doorlooptijd van goederen verkorten. Door het gebruik van verschillende vervoerswijzen kunnen bedrijven congestie vermijden en de transporttijd optimaliseren. Voor langeafstandstransport kan bijvoorbeeld een combinatie van vrachtwagens en treinen de doorlooptijd verkorten in vergelijking met alleen wegvervoer. Dit helpt bedrijven om sneller te reageren op klantvragen en de algehele doorvoer te versnellen.

Transportcapaciteit

Intermodaal transport stelt bedrijven in staat om beter gebruik te maken van de beschikbare transportcapaciteit. Door het combineren van verschillende transportmodi kunnen bedrijven de totale lading optimaliseren en de benutting van transportmiddelen verbeteren. Dit helpt om inefficiënties, zoals lege terugritten, te verminderen en de algehele capaciteitsbenutting te verbeteren.

Duurzaamheid

Intermodaal transport kan bijdragen aan een duurzamere supply chain. Door gebruik te maken van milieuvriendelijkere transportmodi, zoals spoorvervoer en binnenvaart, kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd als we het vergelijken met uitsluitend wegvervoer. Het optimaliseren van de transportroutes en het vermijden van onnodige kilometers draagt ook bij aan het verminderen van de negatieve milieueffecten.

Veilig & betrouwbaar

Intermodaal transport kan de veiligheid en betrouwbaarheid van de supply chain verbeteren. Het gebruik van verschillende transportmodi kan risico’s spreiden en de afhankelijkheid van één enkele modus verminderen. Bij een verkeersontstopping kan bijvoorbeeld een deel van de lading via de spoorweg worden verplaatst om uiteindelijke vertragingen te minimaliseren.

Intermodaal transport bij Oldenburger

Oldenburger Transport heeft jarenlange ervaring met intermodaal transport. We maken gebruik van de treinverbindingen tussen Duitsland en Zweden met als doel om onze goederen efficiënt en vooral duurzaam op hun eindbestemming te brengen. Oldenburger heeft een groot aantal opleggers in haar wagenpark die voorbereid zijn om op een trein te kunnen worden vervoerd. Ook deze trailers zijn voorzien van moderne koelmotoren, zodat de kwaliteit van de planten ook tijdens de treinrit gewaarborgd blijft.