Warehousing

Bloemen zijn voor Nederland altijd al een belangrijk exportproduct geweest. Ze worden dan ook vanuit de Nederlandse bloemenveilingen geëxporteerd naar verschillende landen binnen- en buiten Europa. Om ervoor te zorgen dat de bloemen en planten in goede conditie blijven tijdens het transport en opslag, is warehousing van groot belang. In dit artikel vertellen we hier meer over!

Aspecten waaraan een warehouse moet voldoen

Een warehouse moet voor de opslag van bloemen en planten aan bepaalde eisen voldoen. Een van de belangrijkste punten hierbij is de temperatuur en de luchtvochtigheid, aangezien de meeste bloemen een bepaalde temperatuur nodig hebben waarin ze het beste bewaard kunnen worden. Is dit niet goed gereguleerd? Dan kunnen de bloemen uitdrogen of zelfs gaan schimmelen.

Een ander belangrijk aspect van een warehouse is de ventilatie. Op het moment dat dit goed is gereguleerd, kunnen schimmels en ziektes worden voorkomen. Daarnaast moet het vanzelfsprekend overal goed schoongehouden worden om te voorkomen dat er geen insecten of andere schadelijke organismen bij de opslag terecht komen.

Zorgvuldige behandeling

Vanzelfsprekend vraagt het opslaan van bloemen in een warehouse om een zorgvuldige behandeling. Ze moeten dan ook zorgvuldig gesorteerd en verpakt worden alvorens ze worden opgeslagen. Daarnaast is er regelmatig inspectie nodig om ervoor te zorgen dat ze in goede conditie blijven en om eventuele problemen op te sporen voordat deze groter worden.

Bij het opslaan van bloemen is het ook van belang om rekening te houden met de verschillende soorten bloemen en hun specifieke eisen. Sommige bloemen hebben bijvoorbeeld meer ruimte nodig dan andere bloemen, terwijl andere bloemen juist heel kwetsbaar zijn en extra voorzichtig behandeld moeten worden.

Opslag met andere producten

Naast de eisen aan de warehouse zelf en de manier waarop bloemen worden opgeslagen, is het ook van belang om te kijken naar welke producten er nog meer worden opgeslagen in dezelfde ruimte. Als vervoerder van geconditioneerde goederen komt het voor dat we bloemen tegelijk vervoeren met groente en fruit. Dat betekent dat bloemen ook samen met groente en fruit kunnen worden opgeslagen in onze warehouse. Hierbij moet zorgvuldig gekeken worden naar de producten die samen worden opgeslagen.

Sommige fruitsoorten stoten ethyleengas uit. Dit is een gas dat sommige vruchten uitstoten tijdens het rijpingsproces. Als bloemen worden blootgesteld aan grote hoeveelheden ethyleen, verouderen de bloemen veel sneller dan normaal. De bloemen verwelken sneller, waardoor de levensduur van de bloem een stuk korter wordt.

Warehousing op de juiste plaats

Bij warehousing is het belangrijk dat de goederen op de juiste plek opgeslagen worden. Dat moet een plek zijn die afgestemd is op de weg van de goederen door de warehouse. Worden de goederen lang opgeslagen? Dan kunnen ze wat verder weg staan. Worden de goederen binnen korte tijd weer opgehaald? Dan hoeft het niet nodig te zijn om de goederen op te slaan, maar kunnen ze direct worden neergezet bij het juiste laaddock.

Cruciaal is dus dat de goederen makkelijk te vinden zijn. Daarom worden karren met bloemen en planten in onze warehouse gegroepeerd op bestemmingsgebied. Hiermee zorgen we ervoor dat een vrachtwagen snel en efficiënt geladen kan worden en voorkomen we dat personeel veel tijd kwijt is aan het zoeken naar goederen. Hoe meer tijd er bespaard wordt in de warehouse, hoe eerder de bloemen op bestemming zijn.