Internationaal Transport

We leven in een wereld waar van alles kan gebeuren. Je kunt niet in de toekomst kijken, en daarom is er sprake van een bepaalde onzekerheid. Anders gezegd: er zijn risico’s. En die zijn er in alle soorten en maten: als je de weg op gaat, loop je het risico een ongeluk te krijgen. Dat is in Nederland een relatief klein risico. Ga je na één nacht vriezen het ijs op, dan loop je een groot risico om er doorheen te zakken.

Om je in te dekken tegen risico’s zijn er al sinds jaar en dag verzekeringen te krijgen. Het principe van een verzekering is eenvoudig: je betaalt de verzekeraar een premie, en in ruil daarvoor belooft de verzekeraar om jou uit te betalen als het verzekerde schade oploopt.

Ook bij Oldenburger Transport maken we gebruik van verzekeringen. Uiteraard zijn onze voertuigen verzekerd volgens de wettelijke verplichtingen. Maar daarnaast is het van groot belang dat de lading verzekerd is met een transportverzekering. Daar willen we in deze blog meer over vertellen.

Hoe werkt een transportverzekering?

Onder transportverzekering vallen een aantal soorten verzekering met elk een eigen dekking. In deze blog beschrijven we drie varianten:

  • Goederentransportverzekering
  • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Eigen vervoerverzekering

De goederentransportverzekering is bedoeld voor de eigenaar van de te transporteren goederen. Hiermee kan de afzender zich indekken tegen schades die ontstaan tijdens het transport, maar die hij niet kan verhalen op de transporteur. Een verlader kan bij deze verzekering kiezen tussen een doorlopende verzekering, of elke zending apart verzekeren.

Een transporteur kan zich indekken tegen schades die op hem verhaalbaar zijn met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Ontstaat er een schade tijdens het transport en brengt de verlader vervolgens de schade in rekening bij de transporteur? Dan kan de transporteur de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering gebruiken om de kosten uit te laten betalen door de verzekeraar.

Als laatste is er de eigen vervoerverzekering. Deze heeft niet zo veel te maken met het vervoer van goederen, maar is meer gericht op spullen in een bedrijfswagen die niet per definitie van A naar B vervoerd worden. Deze verzekering is vooral gericht op gereedschappen in bestelbussen.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Bij een schadegeval in het transport is aansprakelijkheid een belangrijke factor. Wanneer is de schade opgelopen en wie was toen verantwoordelijk voor de goederen? Was de schade al aanwezig bij het laden, dan kan de vervoerder niet aansprakelijk gesteld worden. Gebeurt er iets tijdens het transport waardoor de goederen beschadigd raken? Dan is de vervoerder aansprakelijk. Het wordt complexer als de goederen beschadigd blijken te zijn bij het lossen, zonder dat de transporteur daarvan op de hoogte is. Dan kan het zo zijn dat de goederen al beschadigd waren bij het laden, maar als dat niet opgemerkt is, wordt in principe de vervoerder aansprakelijk gesteld. Daarom is het zo belangrijk om bij het laden de goederen te controleren en eventuele opmerkingen te noteren op de vrachtbrief.

Voor Oldenburger Transport is het natuurlijk van groot belang dat er zo weinig mogelijk schades voorkomen. Het gaat er ons tenslotte om dat we de goederen van de klant netjes van A naar B vervoeren, en dat de goederen in de gewenste staat bij het losadres aankomen. Toch gaat het weleens mis, want waar gehakt wordt, vallen spaanders. In zo’n geval kan onze klant erop vertrouwen dat we schades graag zo efficiënt mogelijk afhandelen, zonder te verzanden in lange discussies. We mogen ons gelukkig prijzen met een goede vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering die ervoor zorgt dat schadegevallen snel en goed kunnen worden afgehandeld.