LZV voor gekoeld transport

Bij geconditioneerd transport zijn tal van factoren belangrijk; denk aan tijd, afstand, de aard van de goederen. Eén van de factoren waar we in deze blog op gaan inzoomen is de temperatuur van de te transporteren goederen. Gekoeld transport is één van de specialiteiten van Oldenburger Transport, en met deze blog geven wij een inkijkje in hoe wij koeltransport verzorgen.

Hoe werkt gekoeld transport?

De wereld van vandaag is kleiner dan ooit en dat betekent, hoe paradoxaal dat ook klinkt, dat producten vaak een langere weg moeten afleggen van producent naar consument. Gedurende deze weg moet het product uiteraard wel in goede conditie blijven. Daarom wordt er vaak gesproken over geconditioneerd transport: de condities of omstandigheden waarin de producten zich bevinden, worden zodoende ingesteld dat de producten zo lang mogelijk meegaan. Elke logistieke dienstverlener krijgt hiermee te maken; van containerrederij tot koeriersdienst. De klant wil zijn producten namelijk altijd in een zo goed mogelijke conditie bij zijn klant krijgen.

Eén van de condities waar een transporteur mee te maken krijgt, is de temperatuur. Er zijn tal van verse goederen (bijvoorbeeld groente, fruit en bloemen) die middels gekoeld transport moeten worden vervoerd. Koeltransport is uiteraard het belangrijkst in warme gebieden of bij warme buitentemperaturen. Bij vrieskou moet de transporteur ook in staat zijn de laadbak te verwarmen. Niemand zit namelijk te wachten op ingevroren bloemen. In zulke situaties kun je beter spreken van geconditioneerd vervoer in plaats van gekoeld transport.

De regelgeving bij geconditioneerd transport

Voor geconditioneerd transport an sich is geen regelgeving. Wel heeft geconditioneerd vervoer een aantal raakvlakken met het vervoer van voedingsmiddelen, en in de wereld van voedingsmiddelen is sprake van strakke regelgeving. Als transporteur van levensmiddelen krijg je vaak te maken met het ATP-verdrag en de HACCP-principes. Wat houden deze twee zaken precies in?

ATP staat voor ‘Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage’ en dit verdrag is ontstaan op initiatief van de VN. Het document beschrijft hoe bederfelijke voedingsmiddelen het beste kunnen worden vervoert. Het verdrag bestaat sinds 1970 en is tegenwoordig ondertekent door 50 landen, waaronder de VS en bijna de gehele EU.

HACCP

De term HACCP is wellicht meer bekend in de voedingsmiddelenbranche. Dat komt omdat dit principe zich niet alleen richt op transport en logistiek, maar ook op productie en opslag van levensmiddelen. Dat is dan ook de kracht van HACCP: het is toepasbaar op alle schakels binnen de keten. De term HACCP is een afkorting van ‘Hazard analysis and critical control points’. De wortels van de HACCP-standaard liggen bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. In de jaren 60 vroegen medewerkers van deze organisatie zich af hoe zij voedingsmiddelen voor astronauten zo veilig mogelijk de ruimte in zouden kunnen krijgen, zonder dat het voedsel daarbij zou bederven. Uiteindelijk definieerden deze NASA-medewerkers zeven principes om de voedselveiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Deze zeven principes zijn nog steeds actueel en luiden als volgt:

  1. Inventariseer en analyseer potentiële gevaren
  2. Identificeer kritische controlepunten (critical control points, CCP). Dit zijn punten in het proces van produceren, opslaan en/of transporteren waarbij eventuele gevaren kunnen worden herkend, verkleind en/of weggenomen
  3. Stel grenzen in voor de CCP’s zodat duidelijk is wanneer moet worden ingegrepen
  4. Zorg voor een systeem om de CCP’s actief te monitoren
  5. Voer corrigerende acties uit als de CCP’s worden overschreden
  6. Zorg voor methode om te controleren dat het HACCP-systeem werkt en blijft werken
  7. Leg het HACCP-systeem vast in documentatie en zorg voor registratie van gegevens

De HACCP-principes vormen een belangrijk onderdeel van de ISO 22000-norm. Deze norm beschrijft hoe bedrijven een systeem kunnen opzetten om de voedselveiligheid in hun processen te waarborgen. Door aan de ISO 22000-standaard te voldoen, onderwerpt een bedrijf zich aan periodieke audits en kan daarmee aan klanten en leveranciers aantonen dat zij nauwlettend omgaan met voedselveiligheid.

Geconditioneerd transport bij Oldenburger

Bij Oldenburger Transport zit geconditioneerd transport in de genen. Sinds onze oprichting, inmiddels meer dan 25 jaar geleden, rijden wij uitsluitend met een wagenpark dat ingericht is om gekoeld en verwarmd transport mogelijk te maken. Wij zijn trots op deze ervaring en mogen zeggen dat we over de jaren veel expertise hebben opgebouwd.

Waar deze expertise vandaan komt? Onze core business is het vervoeren van bloemen en planten. Vooral bloemen zijn erg gevoelig voor temperatuur en daarom dienen ze op de juiste temperatuur vervoert te worden, zodat de consument die de bloemen uiteindelijk koopt, er zo lang mogelijk van kan genieten. Een paar graden te warm of te koud kan de levensduur van de bloemen zomaar met een week verkorten.

De laatste jaren is Oldenburger Transport die kennis van geconditioneerd transport gaan toepassen op het vervoer van levensmiddelen. Dit komt voort uit het feit dat voor voedingsmiddelen de temperatuur ook een zeer belangrijke factor is. Om er zeker van te zijn dat wij levensmiddelen op de correcte wijze behandelen om daarmee onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we in 2020 besloten om te starten met het implementeren van een voedselveiligheidssysteem. Daarbij is gekozen voor de ISO 22000-standaard. In september 2021 is dit systeem ge-audit en goed bevonden. Daarmee kunnen we met gepaste trots vermelden dat wij gecertificeerd zijn volgens de ISO 22000-norm!

Bij Oldenburger Transport kunt u terecht voor bloementransport, maar ook voor het vervoer van levensmiddelen bieden wij passende oplossingen. U kunt erop vertrouwen dat wij uw producten zorgvuldig behandelen en op correcte wijze op de plaats van bestemming brengen. Daarbij staat transparantie en communicatie hoog in het vaandel. Wilt u weten wanneer de goederen aankomen? Geen probleem, u krijgt automatisch een nauwkeurige ETA. Wilt u na afloop van het transport graag een overzicht van de temperatuur waarin uw goederen vervoert zijn? Ook dat is mogelijk.

Bent u benieuwd welke logistieke oplossingen wij u kunnen bieden? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden!